ARIA

Aria definuje štandardy a rieši nový kuchynský koncept, ktorý predstavuje nové kompozičné prvky, ktoré vytvárajú jedinečný, krásny, funkčný a všestranný vzhľad. Vyznačuje sa predovšetkým možnou špeciálnou 24 cm vysokou základňou, na rozdiel od bežne používaných 12 cm soklov. Toto technické štýlové zariadenie dáva kuchyni vzdušný a elegantný vzhlad.

Katalóg PDF